VinaCert tham dự Hội nghị Ban kỹ thuật CODEX quốc tế về phụ gia thực phẩm lần thứ 51

01-04-2019 11:19

Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và thư ký Codex quốc tế. Ông Yongxiang Fan, Trung tâm quốc gia về Đánh giá nguy cơ An toàn thực phẩm chủ trì hội nghị.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị có 10 đại biểu, do bà Nguyễn Thị Minh Hà, Phó Giám đốc Văn phòng Codex Việt Nam (Cục An toàn thực phẩm) làm Trưởng đoàn;  ông Vũ Ngọc Quỳnh, Trưởng ban Kỹ thuật Codex Việt Nam về Phụ gia thực phẩm, Trung tâm Kỹ thuật 3 (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua chương trình nghị sự. Theo đó, ngay trong ngày làm việc đầu tiên, đã có 3 nhóm làm việc được thành lập: Nhóm làm việc về soát xét danh mục ưu tiên các phụ gia thực phẩm được đề xuất để JECFA đánh giá; Nhóm làm việc về soát xét/ sửa đổi chỉ số quốc tế (INS) đối với phụ gia thực phẩm; Nhóm làm việc về hài hòa các điều khoản đối với Phụ gia thực phẩm trong các tiêu chuẩn Codex về sản phẩm với các điều khoản vể Phụ gia thực phẩm trong Tiêu chuẩn chung Codex (GSFA).

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận 4 nội dung và đã nhất trí dừng công việc xây dựng định nghĩa đối với các thuật ngữ “plain”,“fresh”, “untreated”, “unprocessed”.

Liên quan đến thu thập thông tin về sử dung nitrate, nitrite trong thực phẩm, Chủ trì hội nghị Yongxiang Fan đề xuất thư ký Codex quốc tế gửi thư yêu cầu thu thập thông tin đối với hai phụ gia này để cùng trao đổi, bàn luận trong phiên họp thứ 52 của CCFA.

Sau 5 ngày làm việc, Hội nghị đã thông qua các dự thảo tiêu chuẩn Codex và các dự thảo này sẽ được trình lên Đại hội đồng CAC42 (tháng 7/2019) như sau:

Các yêu cầu kỹ thuật về độ tinh khiết và độ đồng nhất đối với phụ gia thực phẩm (bước 5/8)

Đối với 6 phụ gia thực phẩm;

Các yêu cầu kỹ thuật mới đối với 24 hương liệu;

Soát xét lại yêu cầu kỹ thuật đối với 3 hương liệu;

Các dự thảo tiêu chuẩn về gia vị và rau thơm (bước 5 và 5/8)

4 dự thảo tiêu chuẩn Codex về gia vị đề nghị áp dụng cùng một điều khoản về phụ gia thực phẩm là chỉ được sử dụng chất chống đông vón trong tiêu chuẩn chung Codex về phụ gia thực phẩm (Codex Standard 192-1995);

1 dự thảo tiêu chuẩn Codex về huệ tây đề nghị không được sử dụng bất cứ loại phụ gia thực phẩm nào.

Hài hòa phần phụ gia thực phẩm trong 23 tiêu chuẩn Codex với các điều khoản phụ gia thực phẩm trong tiêu chuẩn Codex 192-1995 chi tiết như sau:

13 tiêu chuẩn Codex đối với sữa và sản phẩm sữa;

2 tiêu chuẩn về đường;

2 tiêu chuẩn về nước khoáng thiên nhiên;

3 tiêu chuẩn về ngũ cốc;

3 tiêu chuẩn đối với protein thực vật

Thông qua 155 điều khoản soát xét về phụ gia thực phẩm và 102 điều khoản mới đối với phụ gia thực phẩm;

Thông qua soát xét tên nhóm và hệ số quốc tế đối với phụ gia thực phẩm trong tài liệu CAC/GL 36-1986:

Bỏ INS và nhóm tên đối với  "Red 2G"; "Distarch glyxerol";

Thay đổi nhóm chức năng và mục đích công nghệ: BMC (Methacrylate copolymer, basic);

Đổi tên của phụ gia có INS 160 a(iv).

Hội nghị lần thứ 52 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Phụ gia thực phẩm sẽ được tổ chức từ ngày 2-6/3/2020 tại Trung quốc.

FSI