Tin hoạt động

Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II/2020

05-05-2020

Ngày 04/5/2020, Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".