NHỮNG HÌNH ẢNH KIỂM TRA GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN

26-12-2020 17:11

Đ/c HàThị Bích Hồng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Đ/c Đặng Ngọc Huy Giám đốc SYT kiểm tra cơ sở kinh doang thực phẩm an toàn

Chi cục ATVSTP tỉnh kiểm tra công ác ATTP tại Siêu thị Minh cầu TPTN

Chi cục ATVSTP kiểm tra, lấy mẫu giám sát ATTP tại trường Mần non.

Lấy mẫu, kiểm nghiệm, giám sát đảm bảo ATTP phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn Thanh, kiểm tra của Chi cục ATVSTP kiểm tra Căng tin của nhà máy Samsung Thái Nguyên

Thu Thảo
Chi cục ATVSTP