Tên thủ tục Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Loại thủ tục An toàn thực phẩm
Cơ quan thực hiện Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ cho Phòng Thông tin truyền thông - Quản lý NĐTP thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và tổ chức thẩm định tại thực địa.
+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trả Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân hoặc công văn trả lời không cấp.

 

Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 1).
2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).
3) Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:
Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;
Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;
Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
4) Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).
5) Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
6) Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.
 + Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

 

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 1
Lệ phí 150.000đ/1 lần cấp.
Phí 500.000đ/1 lần/1 cơ sở; Phí thẩm định theo quy định
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

+ Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
+ Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Danh sách biểu mẫu, tờ khai maubieu.doc