Thông báo 408/TB-VPCP kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành TƯ về an toàn thực phẩm

30-12-2020 07:31

Ngày 11 tháng 12, tại truh sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Bộ Y tế về công tác an toàn thực phẩm năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 ý kiến phát biểu của các thành viên trong Ban Chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã kết luận:

  Văn bản truy cập tại đây /documents/1774679/0/thong-bao-408-tb-vpcp-ket-luan-tai-cuoc-hop-bcd-lien-nganh-tu-ve-an-toan-thuc-pham.pdf/ff7c2f62-c5f7-47e5-94c9-9dac53509965

Thu Thảo
Chi cục ATVSTP