Quyết định ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

01-06-2020 08:19

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. ngày 20/11/2019 UBND tỉnh Thái Nguyên có công văn số 4855/UBND-TH  Đề nghị Sở Y tế Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể và các địa phương  nghiên cứu, tham mưu xây dựng Quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngày 26/5/2020 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký Quyết định số 12/2020/UBND ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nhấn để xem nội dung chi tiết

Đức Anh
Chi cục ATVSTP