Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân 2021

01-02-2021 09:11

Thực hiện Kế hoạch số 1993/KH-BCĐTƯATTP ngày 21/12/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung Ương về an toàn thực phẩm triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 cụ thể như sau: (đính kèm file: /documents/1774679/0/KH+159+UBND.pdf/e57a2bce-d1e9-4664-ba1e-570a6c8778d9

Lâm Thị Minh Thảo
Chi cục ATVSTP