Kế hoạch triển khai kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân 2021

02-02-2021 18:28

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021;

Căn cứ yêu cầu công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021. Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên do Sở Y tế chủ trì xây dựng Kế hoạch số 72/KH-ATTP ngày 08/01/2021 triển khai kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán 2021.

 Nội dung chi tiết xem tại đây: đính kèm file KH Kiểm tra LN Tết 2021.pdf


/documents/1774679/0/KH+ki%E1%BB%83m+tra+LN+T%E1%BA%BFt+2021.pdf/5cad4cdb-e287-4211-ac39-bf7c60ca6e52

Lâm Thị Minh Thảo
Chi cục ATVSTP