Báo cáo kết quả kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân 2021

25-02-2021 14:18

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-BCĐ ngày 28/12/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021;

Sở Y tế Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch số 72/KH-ATTP ngày 08/01/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về Kế hoạch triển khai kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021. Sở Y tế Thái Nguyên ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021; Có sự phối hợp với các ngành Nông nghiệp, Quản lý thị trường, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Báo Thái Nguyên.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và một số cơ sở thực phẩm trên địa bàn trên địa bàn các huyện: Định Hóa, Đồng Hỷ và Đại Từ từ ngày 20-22/01/2021. /documents/1774679/0/BC+%C4%90KT+LN+ATTP.pdf/90f204b4-7cef-4674-9b6a-da18e9a4e85d

Lâm Thị Minh Thảo
Chi cục ATVSTP