Thanh tra, kiểm tra

Sở Y tế Thái Nguyên triển khai Kế hoạch "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021

08-04-2021

Sở Y tế Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 1079/KH-SYT ngày 07/4/2021 triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021

08-04-2021

Ngày 05/4/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 trên địa bàn với chủ đề: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

04-01-2021

Nhằm mục địch tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp, thông qua hoạt động kiểm tra, hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; đánh giá việc chấp hành pháp luật, đánh giá tình hình về an toàn thực phẩm đối với các nhóm thực phẩm lưu thông trên thị trường của các ngành quản lý, đồng thời đánh giá việc cấp các loại giấy phép về an toàn thực phẩm. Qua công tác hậu kiểm tiếp tục tuyên truyền chính sách pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, ngăn chặn được cơ bản tình trạng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn; quảng cáo thực phẩm vi phạm... Kế hoạch Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021 phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tuyến, các ban, ngành thành viên... đều có trach nhiệm trong hoạt động hậu kiểm về an toàn thực phẩm.

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

22-12-2020

Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), với các hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực về nội dung và hình thức, thu hút dự quan tâm của tất cả cán bộ, công chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý sâu rộng; Việc tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm nhắc nhở các đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động xem Ngày pháp luật đã được công bố là mốc son của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tham gia học tập kiến thức pháp luật.

Kế hoạch Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021

22-12-2020

Ban chỉ đạo liên ngành TW về an toàn thực phẩm vừa ban hành Kế hoạch số 1993/KH-BCĐTƯATTP ngày 21/12/2020 về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021.

Thông báo cẩn trọng với việc quảng cáo sản phẩm Ban thốc khang

22-12-2020

Về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ban thốc khang đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên website: https://fucomin.com/

22-12-2020

Trong thời gian vừa qua trên website https://fucomin.com/ có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Fucomin vi phạm quy định quảng cáo.

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính Phủ về nhãn hàng hóa.

21-12-2020

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính Phủ về nhãn hàng hóa, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị đinh số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra tại bếp ăn tập thể các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

21-12-2020

Thực hiện Kế hoạch số 204/ATTP-TTr ngày 26/10/2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên về việc kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

DANH SÁCH SẢN PHẨM THU HỒI HIỆU LỰC GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ/GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM QUÝ III – 2020

21-12-2020

Về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố/Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Cục An toàn thực phẩm trong Quý III năm 2020

Thông báo cẩn trọng với thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo Trường Xuân Vương

22-11-2020

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trường Xuân Vương trên website: https://www.truongxuanvuong.vn/, https://truongxuanvuong.com.vn/ và https://www.truongxuanvuong.net/

Hoạt động kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống trong các bệnh viện, Trung tâm điều dưỡng.. do tuyến tỉnh quản lý trên địa bàn Thái Nguyên năm 2020

10-11-2020

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-ATTP ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên về Kế hoạch Kiểm tra định kỳ an toàn thực phẩm các cơ sở dịch vụ ăn uống tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Từ ngày 20/10 - 23/10/2020, đoàn kiểm tra chuyên ngành của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các Bệnh viện, Trung tâm điều dưỡng... Đoàn đã làm việc với đại diện lãnh đạo của bệnh viện, quản lý nhà ăn, căng tin của các bệnh viện. Kiểm tra thực tế và kiểm tra hồ sơ có liên quan tại các đơn vị được kiểm tra, công tác bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Hoạt động kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên năm 2020

10-11-2020

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể các nhà máy, công ty trực thuộc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên là một hoạt động kiểm tra định kỳ, thường niên. Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-ATTP ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên về Kế hoạch kiểm tra định kỳ an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên; Theo đúng lịch trình trong Kế hoạch, đoàn kiểm tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên phối hợp với Ban Y tế Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã làm việc với đại diện ban lãnh đạo của các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc. Kiểm tra thực tế và kiểm tra hồ sơ có liên quan tại bếp ăn tập thể các đơn vị được kiểm tra, công tác bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thông báo Về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày tuệ tĩnh đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo

22-10-2020

Qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các website: www.thaythuoctuetinh.com, www.dadaytuetinh.suckhoedaday.site, www.dadaytuetinh365.com đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày tuệ tĩnh vi phạm: quảng cáo thực phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm để quảng cáo thực phẩm; Sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm... Khuyến cáo người dân không mua, sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày tuệ tĩnh quảng cáo vi phạm trên website/kênh nêu trên

Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020

13-09-2020

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-ATTP ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên về việc Kiểm tra an toàn thực phẩm các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên đã thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, kiểm tra thực tế và kiểm tra hồ sơ có liên quan tại các đơn vị được kiểm tra công tác bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, phục vụ ăn uống.

Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

10-08-2020

Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 32 kết quả.