Danh sách cấp Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm tháng 2 năm 2021

22-02-2021 09:26

 

Danh sách cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm tháng 2 năm 2021

 

      Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, giải quyết các hồ sơ theo đúng trình tự thủ tục hành chính và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm trong tháng 2 năm 2021, thực hiện lưu trữ  hồ sơ và đăng tải trên Website Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định (có danh sách đính kèm) 

/documents/1774679/0/DANH+S%C3%81CH+C%E1%BA%A4P+XNQC+T2+N%C4%82M+2021.docx/e0cf4e7e-7855-4da7-a2a4-f88059bca7a3

 

 

 

Chu Thị Anh Hương
Chi cục ATVSTP