Quản lý và cấp phép An toàn thực phẩm

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 08 năm 2021

06-09-2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 08 năm 2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 07 năm 2021

17-08-2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 07 năm 2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 06 năm 2021

17-08-2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 06 năm 2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm 06 tháng đầu năm 2021

02-07-2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm 06 tháng đầu năm 2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 05 năm 2021

31-05-2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 05 năm 2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm Tháng 4 năm 2021

05-05-2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm Tháng 4 năm 2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm Tháng 3 năm 2021

05-04-2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm Tháng 3 năm 2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 02 năm 2021

11-03-2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 02 năm 2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 01 năm 2021

11-03-2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 01 năm 2021

Danh sách cấp Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm tháng 2 năm 2021

22-02-2021

Danh sách cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm tháng 2 năm 2021

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm quý IV năm 2020

28-12-2020

Thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ các đơn vị tự công bố sản phẩm quý IV năm 2020, thực hiện lưu trữ và đăng tải trên Website Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm (có danh sách đính kèm)

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm quý III năm 2020

05-10-2020

Thực hiện theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ các đơn vị tự công bố sản phẩm quý III năm 2020, thực hiện lưu trữ và đăng tải trên Website Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (có danh sách đính kèm)

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 38 kết quả.