Thống kê số liệu ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến 2020

21-12-2020 14:38

THỐNG KÊ

Số liệu ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến 2020

 

Năm

Số vụ

Số mắc

Số tử vong

Tỷ lệ mắc/100.000 dân

2011

5

127

0

11.2

2012

7

631

0

55.8

2013

03

54

0

4.67

2014

6

62

7

5.4

2015

03

53

0

4.59

2016

03

29

01

2.5

2017

04

47

0

3.83

2018

01

15

0

1.22

2019

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

 

P. Nghiệp vụ
Chi cục ATVSTP Thái Nguyên