Tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên

23-10-2020 14:18

Căn cứ Công văn số 2395/ATTP-NĐTP ngày 19/10/2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên.

            Để tiếp tục chủ động phòng ngừa ngộ độc do độc tố tự nhiên (nấm độc, ốc lạ, rau dại, cóc, quả rừng….) trên địa bàn tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tham mưu Sở Y tế ban hành Công văn số 3219/SYT-ATTP ngày 23/10/2020.

            Chi tiết văn bản tại file đính kèm /documents/1857850/0/PCN%C4%90+%C4%91%E1%BB%99c+t%E1%BB%91+t%E1%BB%B1+nhi%C3%AAn.pdf/769a16f7-3fb5-4ef6-84d7-29f5d5bc7efe

Ngô Huệ
Chi cục ATVSTP Thái Nguyên