Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại khu công nghiệp, trường học

17-11-2020 14:31

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, việc cung cấp bữa ăn bán trú, bữa ăn ca tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục rất phổ biến và đa dạng với nhiều hình thức khác nhau. Để tiếp tục chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại khu công nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tham mưu Sở Y tế ban hành Công văn số 3487/SYT-ATTP ngày 16/11/2020.

            Chi tiết văn bản tại file đính kèm: /documents/1857850/0/PCN%C4%90TP+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+h%E1%BB%8Dc%2C+KCN.pdf/1041ce79-7450-4b97-b33b-b1cd306cd036

Ngô Huệ
Chi cục ATVSTP Thái Nguyên