LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỊ CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH THÁI NGUYÊN

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 3077/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 05 tháng 12 năm 2008. Website Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xin được đăng tải nội dung đầy đủ của QĐ tại đây (nhấn để tải Quyết định)