Thái Nguyên tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020

11-09-2020 11:01

Ngày 03 tháng 8 năm 2020 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên đã ký ban hành công văn số 210/CV-BCĐ về việc tăng cường bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu 2020. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu năm 2020. Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện thành phố thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2020 với các nội dung cơ bản như: 

        Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới và Công văn 2675/UBND-KGVX ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh; 

       Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm theo Kế hoạch số 74/KH-BCĐ ngày 19/3/2020 về triển khai công tác thanh tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020; Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đị phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tăng cường các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020 đến mọi đối tượng; 

      Giao cho Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan y tế trên địa bàn tỉnh có phương án sẵn sàn lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất phục vụ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường tập huấn đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trong việc khám, cấp cứu và điều trị người bị ngộ độc thực phẩm, hạn chế tối đa ảnh hưởng khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn; chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả cho BCĐ liên ngành tỉnh theo qui định.

Chi tiết xem tại file đính kèm

/documents/1774679/0/cv+210+bcd_0001.signed+%281%29.pdf/8d773a91-52d9-48db-b0b5-9007f35ec38d

Ngô Huệ
Chi cục ATVSTP Thái Nguyên