Kết quả thực hiện công tác an toàn thực phẩm năm 2020 và phướng hướng nhiệm vụ trong năm 2021

29-01-2021 10:38

Trên địa bàn tỉnh theo thống kê hiện nay có khoảng 20.542 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bao gồm: 9.236 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; 5.641cơ sở kinh doanh thực phẩm; 4.468 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 1.019 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, 178 các loại hình khác.

Chi cục ATVSTP Thái Nguyên tập huấn nâng cao năng lực quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh

Chi cục ATVSTP Thái Nguyên tập huấn nâng cao năng lực quản lý ATTP trên điqạ bàn tỉnh

Trong năm 2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên và các huyện, thành phố, thị xã thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý, các hoạt động bảo đảm ATTP được tiến hành chủ động và tổ chức thực hiện một cách tích cực và đạt được những kết quả nhất định.

Hoạt động thông tin truyền thông được duy trì thường xuyên và tăng cường trong các đợt cao điểm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và tuyến huyện/thành phố/thị xã đã phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin trên địa bàn tăng cường các hoạt động truyền thông thông tin về ATTP bằng nhiều các hình thức, trên các phương tiện truyền thông trực tiếp và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai theo đúng kế hoạch đề ra và đạt hiệu quả.

Tuyến tỉnh (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) phối hợp truyền thông về ATTP trên Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện 150 tin, bài, 2 video về ATTP; Báo Thái Nguyên thực hiện 23 tin, 7 bài, 21 ảnh, 02 video về ATTP; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng truyền hình thông điệp truyền thông tết Nguyên Đán, các hoạt động chuyên đề: 70 lượt tin bài, 4 mục 360’, 01 tọa đàm Tháng hành động vì ATTP năm 2020; phát trên sóng phát thanh 01 chuyên mục về Tháng hành động vì ATTP năm 2020; 01 phóng sự về ATTP tuyên truyền trong dịp Tết Trung thu năm 2020; Thực hiện truyền thông trên Website của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên: 139 tin bài, ảnh, 2 video về ATTP; Truyền thông cơ động về ATTP: 5 buổi, 1100 người nghe; Thực hiện chế bản và sản xuất 2.250 cuốn hỏi đáp về ATTP cấp cho cơ sở; Điều tra kiến thức - thực hành về ATTP: Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-ATTP về việc điều tra kiến thức thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên năm 2020 đã được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định 286/QĐ-SYT ngày 109/4/2020: 700 phiếu, kết quả:  96 % người sản xuất, chế biến (kế hoạch > 80%); 94%  người kinh doanh (kế hoạch > 80%) ; 95% người tiêu dùng (kế hoạch >80 %); 100 người quản lý, lãnh đạo (kế hoạch > 80%).

     Tuyến huyện/thành phố/thị xã: Tổ chức nói chuyện chuyên đề 1020 buổi, 11.745 người tham dự; Tập huấn về ATTP 39 lớp, 1.550 người tham dự; Phát thanh tuyên truyền về ATTP trên loa phát thanh huyện, xã: 9.055 lượt, truyền hình 06 lượt; báo viết 248 tin, bài về ATTP; Các sản phẩm truyền thông: Băng zôn 759 chiếc; áp phích 135 chiếc; băng đĩa 44 chiếc; tờ gấp 40.700 tờ, duy trì truyền thông trên bảng Led điện tử; Hoạt động khác: Truyền thông trực tiếp kết hợp họp xóm, tuyên truyền phòng chống ngộ độc do nấm độc 293 buổi, 15.303 người tham dự (huyện Võ Nhai).Truyền thông trực tiếp 18 buổi, 599 người tham dự (TP. Thái Nguyên).    

      Trong năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh công tác thanh tra, kiểm tra có nhiều sự thay đổi đặc biệt các cuộc thanh tra và kiểm tra được giảm bớt. Tuy nhiên để đảm bảo “mục tiêu kép” trong công tác phòng, chống dịch Covid -19,  ngành Y tế vẫn phối hợp liên ngành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm. Tổng số đoàn thanh, kiểm tra: 282, trong đó: 271 đoàn liên ngành. Tuyến tỉnh: 13 (đoàn liên ngành 02, đoàn chuyên ngành: 11). Tuyến huyện/thành phố/thị xã: 17 (đoàn liên ngành 17). Tuyến xã, phường, thị trấn: 252 (đoàn liên ngành 252). Kết quả thanh, kiểm tra : Tổng số lượt cơ sở được thanh, kiểm tra: 6.667. Số cơ sở đạt: 5.549. Tỷ lệ đạt: 83,2%. Tình hình xử lý vi phạm: Tổng số cơ sở có vi phạm: 1.118; Số cơ sở vi phạm bị xử lý: 1.021. Hình thức phạt chính: Số cơ sở bị cảnh cáo: 811; Số cơ sở bị xử lý (phạt tiền): 307; Tổng số tiền phạt: 264.275.000 vnđ (Hai trăm sáu mươi tư triệu, hai trăm bảy mươi lăm ngàn đồng). Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả: Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm: 6; Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành: 12. Các vi phạm chủ yếu: Chế biến, kinh doanh thực phẩm ở môi trường vệ sinh không đảm bảo, điều kiện vệ sinh chung tại cơ sở chưa đạt yêu cầu; Chưa thực hiện lưu mẫu thức ăn 24h, chưa lập sổ ghi kiểm thực ba bước theo quy định của Bộ Y tế. Sản xuất, chế biến sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Quá trình thanh, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm đồng thời các đoàn thanh tra, kiểm tra cũng đã kết hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại chỗ, hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác bảo đảm ATTP theo quy định pháp luật.

Tình hình ngộ độc thực phẩm: Năm 2020, trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận. Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm/100.000 dân là 0 (chỉ tiêu được giao ≤7). Thực hiện báo cáo ngộ độc thực phẩm định kỳ, lưu giữ hồ sơ đầy đủ theo quy định.

(có báo cáo chi tiết đính kèm)

/documents/1774679/0/BCTK-+ATTP+2020.pdf/f312427f-09cd-4219-a7f5-6f21b0af6b40

Chu Thị Anh Hương
Chi cục ATVSTP